MANDFOLK podcasts med modne mænd
I enrække samtaler på onlinemediet ”den2radio” deler en række modne mænd ud af deres erfaringer og tanker om det at blive gammel.

Mænd over tres år bliver ramt af mange fordomme om at være gamle og dermedubrugelige i erhvervsmæssige og sociale sammenhænge. Mænd der er fyldt tresmøder også en række udfordringer i form af tab af arbejde, og dermed tab afmening. Tab af sociale kontakter og dermed ensomhed. Tab af venner ogfamiliemedlemmer og dermed sorg. Tab af seksuel formåen og dermed tab afidentitet. Engang var de mandfolk. Hvad er de nu?
Bitterhed er ofte den gamle mands triste følgesvend, men dermed er alt ikkesagt, for den høje alder giver også mulighed for indsigt i livetsmangfoldighed, glæde over dets skønhed og en taknemmelighed over det, man harfået lov til at opleve.
Den modne mand befinder sig således i et spændingsfelt mellem tab og vinding,mellem afmagt og accept, mellem fortvivlelse og visdom. Påfaldende er detimidlertid også, at mange mænd er tavse om disse forhold. Det forsøger jeg atbelyse gennem en række samtaler med nogle kloge og eftertænksomme mænd om detat blive gammel. Samtalerne kan høres på Den2radio, hvor de sendes underfællestitlen: Mandfolk. Klik på www.den2radio.dk og find rubrikken MANDFOLK.

http://den2radio.dk/udsendelser/halvtolv-1/

http://den2radio.dk/udsendelser/halvtolv-1/

http://den2radio.dk/udsendelser/mandfolk-2-et-graesstra-i-vinden/

http://den2radio.dk/udsendelser/mandfolk-3/

http://den2radio.dk/udsendelser/mandfolk-4-om-kunsten-at-visne-glad/